เงื่อนไขตามที่โครงการกำหนด​

โครงการ พฤกษ์พิมาน การ์เด้น  เจ้าของโครงการ บริษัท บัวทอง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจลงนามนางสาววิรินทร์ญา งามเลิศพัฒนสิน ทุนจดทะเบียน 35  ล้านบาท (ชำระเต็ม)
ที่ตั้งสำนักงาน 155/5 หมู่ 10 ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โฉนดที่ดินเลขที่ 85381 ที่ตั้งโครงการ ถ.เลียบคลองเกาะเกรียง ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี  เนื้อที่ 37-2- 37.7
(ไร่-งาน-ตร.ว.) ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 11/2557 โฉนดที่ดินปลอดภาระผูกพันกับสถาบันการเงินทุกประเภท ก่อสร้างแล้วเสร็จ สโมสร , สระว่ายน้ำ และสวนสาธารณะ เป็นทรัพย์สิน
ส่วนกลาง 

โปรโมชั่น บ้านหลุดดาวน์ หลังสุดท้าย วันโอน 0 บาท + ของแถมเพียบ ราคาสุทธิ 4.19 ล้าน เฉพาะแปลง 35 เท่านั้น ที่ดินขนาด 52.4 ตร.วา ลูกค้าต้องจองและทำสัญญาจะซื้อจะขาย
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 จองวันนี้รับ เครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง ยี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์ 9000 บีทียู 2 เครื่อง (ติดตั้งแล้ว) , 18000 บีทียู 1 เครื่อง (ไม่รวมติดตั้ง) , 24000 บีทียู 
1 เครื่อง (ไม่รวมติดตั้ง) และจะได้รับหลังโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน และรับได้ที่โครงการ พฤกษ์พิมาน การ์เด้น เท่านั้น ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2% ( ของราคาประเมิน
จากกรมที่ดิน), ค่าจดจำนอง 1% (จากยอดวงเงินกู้) , ค่าประกันมิเตอร์น้ำ ,  ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า , ค่าส่วนกลาง 1 ปี ลูกค้าจะได้รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ (โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
เป็นส่วนลดเงินสดได้ ) 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆในเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้