รับบริหารงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
1

การรับบริหารงานขายและการตลาด

“บริษัทแรกในการรับบริหารงานขายและวางแผนการตลาดแบบครบวงจร”

บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ (Buathong Property Sole Agent) รับบริหารงานขายและวางแผนการตลาดครบวงจร  สำหรับเจ้าของโครงการที่พักอาศัย ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยมีทีมงานขายและการตลาดมืออาชีพ ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ใส่ใจทุกรายละเอียด
ทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้การบริการที่ประทับใจกับผู้บริโภคมากที่สุด

บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ ถือได้ว่าเป็นบริษัทฯ แรก ที่ทำธุรกิจรับบริหารงานขายและวางแผนการตลาดโครงการอย่างครบวงจร
ซึ่งยังไม่เคยมีบริษัทใดทำมาก่อน โดยบริษัทฯ ได้ประยุกต์ประสบการณ์ จากการที่เคยเป็นผู้ประกอบการเอง ทำให้ทราบปัญหาของธุรกิจ
และเข้าใจเจ้าของโครงการเป็นอย่างดี เมื่อธุรกิจโตขึ้น การก้าวล้ำของข้อมูลข่าวสารย่อมมากตาม ในฐานะที่เป็นผู้นำ เราจึงไม่สามารถหยุดนิ่งได้

รับบริหารงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
3

ยอดขายที่เพิ่มขึ้น

เรามีการทำแผนการตลาดในทุกรูปแบบ ทั้ง online และ offline รวมถึงมีฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ ที่เชื่อถือได้ทำให้เพิ่มโอกาส
ในการปิดการขายและมียอดขายเพิ่มมากขึ้น

รับบริหารงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
2

ลดต้นทุน ( จ้าง OUTSOURCE )​

การใช้ Outsource จะช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัท เพราะการที่ผู้ประกอบการว่าจ้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องดังกล่าว จากภายนอกมาเป็นผู้ดำเนินงานแทนให้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดงบประมาณ
ในส่วนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับการจัดตั้งแผนกขึ้นมาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ที่จะต้องเสียทั้งค่าจ้างพนักงานรายเดือน
การฝึกอบรมทักษะพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงต้องมี สวัสดิการต่างๆ ให้ด้วย

icon size

ทีมงานมืออาชีพ

Buathong Property (BTP Sole Agent) รับบริหารงานขายโครงการแบบครบวงจร โดยมี ทีมงานขายมืออาชีพ จำนวนมาก
ด้วยผลงานรับบริหารกว่า 600 โครงการ และประสบการณ์กว่า 23 ปี พร้อมทั้ง ทีมงานบริหาร และทีมวิเคราะห์โครงการ
เพื่อวางแผนกลยุทธ์ สำรวจตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึง สำรวจคู่แข่งขัน ให้สอดคล้องกับงานขายและการตลาด
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า  นอกจากนั้น BTP Sole Agent ยังมีทีมงานการตลาด แบบ In-house ทั้ง online
และ offline เพื่อเปิดรับลูกค้ากลุ่มใหม่ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น พร้อมพัฒนาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รูปแบบการตลาดให้เข้ากับยุค Marketing 4.0 มากไปกว่านั้น เรายังมี เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา และดำเนินการด้านสินเชื่อให้กับลูกค้าอีกด้วย

รับบริหารงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
8

ให้คำปรีกษาด้านงานขายและตลาด (ตลอดอายุสัญญา )

ให้คำปรึกษาด้านการขายและการตลาดอย่างครบวงจร  อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ณ ปัจจุบัน , สำรวจคู่แข่งขัน , นำเสนอโปรโมชั่นและตั้งราคาขายให้เหมาะสม เพื่อสู้กับคู่แข่งขัน ฯลฯ

รับบริหารงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
5

มีฐานข้อมูล ลูกค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้

บริษัทฯ มีการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ไว้จำนวนมาก สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำการตลาด
อาทิ การส่ง Direct Mail , SMS , E-mail

รับบริหารงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
7

ปิดโครงการเร็วขึ้น

การเลือกใช้บริษัท BTP Sole Agent เข้ามาดูแลงาน ซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วนั้น
ก็จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว

รับบริหารงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
6

ประเมินผลงานทุกเดือน

เรามีจัดทำรายงานผลการเยี่ยมชมโครงการของลูกค้าในแต่ละเดือน เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าให้ตรง ตามความต้องการของลูกค้า อาทิ การเก็บสถิติรายได้ของลูกค้า , ปัจจัยที่ส่งผลในการซื้อสินค้า , ช่องทางโฆษณา ฯลฯ