การรับบริหารงานขายและการตลาด

“บริษัทแรกในการรับบริหารงานขายและวางแผนการตลาดแบบครบวงจร”

     บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ (Buathong Property Sole Agent)  รับบริหารงานขายและวางแผนการตลาดครบวงจร  สำหรับเจ้าของโครงการที่พักอาศัย ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยมีทีมงานขายและการตลาดมืออาชีพ ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด   ใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน  เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้การบริการที่ประทับใจกับผู้บริโภคมากที่สุด

 

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ  BTP (sole agent) ?.....

เพราะเราเป็นหนึ่งเดียวในการบริหาร แบบ  “ ONE STOP SERVICE ”

 

ยอดขายที่เพิ่มขึ้น

     เรามีการทำแผนการตลาดในทุกรูปแบบ ทั้ง online และ  offline  รวมถึงมีฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ ที่เชื่อถือไดทำให้เพิ่มโอกาสในการปิดการขายและมียอดขายเพิ่มมากขึ้น

ลดต้นทุน ( จ้าง OUTSOURCE )

     การใช้ Outsource จะช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัท  เพราะการที่ผู้ประกอบการว่าจ้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องดังกล่าว จากภายนอกมาเป็นผู้ดำเนินงานแทนให้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดงบประมาณในส่วนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับการจัดตั้งแผนกขึ้นมาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ที่จะต้องเสียทั้งค่าจ้างพนักงานรายเดือน การฝึกอบรมทักษะพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงต้องมี สวัสดิการต่างๆ ให้ด้วย

ทีมงานมืออาชีพ

     Buathong Property (BTP Sole Agent) รับบริหารงานขายโครงการแบบครบวงจร โดยมี ทีมงานขายมืออาชีพจำนวนมาก ด้วยผลงานรับบริหารกว่า 600 โครงการ และประสบการณ์กว่า 23 ปี พร้อมทั้ง ทีมงานบริหาร และทีมวิเคราะห์โครงการ  เพื่อวางแผนกลยุทธ์ สำรวจตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึง สำรวจคู่แข่งขัน ให้สอดคล้องกับงานขายและการตลาดเพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า  นอกจากนั้น BTP Sole Agent ยังมีทีมงานการตลาด แบบ In-house ทั้ง online และ offline เพื่อเปิดรับลูกค้ากลุ่มใหม่ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น พร้อมพัฒนาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รูปแบบการตลาดให้เข้ากับยุค Marketing 4.0 มากไปกว่านั้น เรายังมี เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา และดำเนินการด้านสินเชื่อให้กับลูกค้าอีกด้วย  

ให้คำปรีกษาด้านงานขายและตลาด (ตลอดอายุสัญญา )

     ให้คำปรึกษาด้านการขายและการตลาดอย่างครบวงจร  อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ณ ปัจจุบัน , สำรวจคู่แข่งขัน , นำเสนอโปรโมชั่นและตั้งราคาขายให้เหมาะสม เพื่อสู้กับคู่แข่งขัน ฯลฯ

มีฐานข้อมูล ลูกค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้

     บริษัทฯ มีการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ไว้จำนวนมาก สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำการตลาด อาทิ การส่ง Direct Mail , SMS , E-mail

ปิดโครงการเร็วขึ้น

     การเลือกใช้บริษัท BTP Sole Agent เข้ามาดูแลงาน ซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วนั้นก็จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว

ประเมินผลงานทุกเดือน

     เรามีจัดทำรายงานผลการเยี่ยมชมโครงการของลูกค้าในแต่ละเดือน เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าให้ตรง ตามความต้องการของลูกค้า อาทิ การเก็บสถิติรายได้ของลูกค้า , ปัจจัยที่ส่งผลในการซื้อสินค้า , ช่องทางโฆษณา ฯลฯ

 

กลยุทธ์การตลาด

จุดเด่นของ บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ ในด้านการรับบริหารงานขาย และการวางแผนการตลาด