สมัครสมาชิก


แบบสอบถามในการสมัครสมาชิก

บูธ
ใบปลิว/โบชัวร์
สื่อสิ่งพิมพ์
Internet./Facebook/Line
อื่นๆ(ถ้ามี)
ต่ำกว่า 2.50 ลบ.
2.50– 2.90 ลบ.
2.91– 3.39 ลบ.
3.39 – 3.59 ลบ.
3.59 ลบ. ขึ้นไป
บ้านพร้อมอยู่ / สร้างแล้วเสร็จ
บ้านสร้างก่อนขาย / ผ่อนดาวน์ไม่เกิน 3 เดือน
บ้านสร้างก่อนขาย / ผ่อนดาวน์ไม่เกิน 6 เดือน
บ้านสั่งสร้าง / ผ่อนดาวน์ไม่เกิน 1 ปี
แบบบ้าน
ทำเล
การคมนาคม
ชื่อเสียงโครงการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
ราคา
ความปลอดภัย
อื่นๆ (ถ้ามี)
1 เดือน
ภายใน 3 เดือน
ภายใน 6 เดือน
ภายใน 1 ปี
ยังไม่ได้กำหนดเวลา
ต้องการบ้านเป็นของตนเอง
ต้องการบ้านที่ดีกว่าเดิม
แต่งงาน
ย้ายที่ทำงาน
เก็งกำไร
ลงทุน
ไม่ระบุ

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลเข้าใช้งาน

Can't read the image? click here to refresh.