บุณฑรีก์

บงกช (B)
เริ่ม 3.45 ล้าน
บ้านเดี่ยว
คลองหลวง, ปทุมธานี
พื้นที่: 50 ตร.ว.
3
3
จงกลนี (A)
เริ่ม 3.09 ล้าน
บ้านเดี่ยว
คลองหลวง, ปทุมธานี
พื้นที่: 50 ตร.ว.
2
3