เดอะซีน บางแสน

1 bedroom
เริ่ม 1.75 ล้าน
คอนโด
เมืองชลบุรี, ชลบุรี
พื้นที่: 38.75 ตร.ม.
1
1
2 bedroom
เริ่ม 2.34 ล้าน
คอนโด
เมืองชลบุรี, ชลบุรี
พื้นที่: 51.99 ตร.ม.
1
2
1 bedroom 28.74
เริ่ม 1.29 ล้าน
คอนโด
เมืองชลบุรี, ชลบุรี
พื้นที่: 28.74 ตร.ม.
1
1