สศช. เผยจีดีพี Q2 โต 3.7% สูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส

สศช. เผย จีดีพีไตรมาส 2โตเกินคาด 3.7% สูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส ขณะครึ่งปี 3.5% ส่งออก 8% หลังเศรษฐกิจคู่ค้าดี - ปรับเพิ่มเป้า GDP ปี 60 โต 3.5-4% ส่งออก 5.7% จากเดิม 3.6% นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 หรือ จีดีพี สามารถเติบโตได้เกินกว่าที่คาดการณ์โดยขยายตัวได้ร้อยละ 3.7 สูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2556 ทำให้ในช่วงครึ่งปีแรก จีดีพี ขยายตัวร้อยละ 3.5 โดยมีแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐขยายตัวร้อยละ 2.7 รวมทั้งการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนที่กลับมาขยายตัวร้อยละ 3.2 ขณะที่การส่งออกสินค้าในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2560 มีมูลค่า 56,145 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัวร้อยละ 8 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก ทั้งนี้ จากการที่เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ขยายตัวได้ดีทาง สศช. ได้ปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจไทย หรือ จีดีพี ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.0 โดยมีค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ 3.7 จากเดิมร้อยละ 3.3 - 3.8 ที่มีค่ากลางที่ร้อยละ 3.5 เนื่องจากการส่งออกปรับตัวดีขึ้น การลงทุนภาครัฐ และเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบกับการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตร การส่งออกและการท่องเที่ยว ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.7 จากเดิมร้อยละ 3.6 จากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยสมมติฐานค่าเงินบาทได้ปรับแข็งค่าขึ้นที่มาอยู่ที่ 34 ถึง 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมที่ 35 ถึง 36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยมองว่าค่าเงินบาทที่แข็งค้าไม่น่ากังวล ว่าจะมีผลกระทบต่อภาคการส่งออก