กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ท่องเที่ยวเชิงสัมมนา ณ เมืองมาเก๊า – จูไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 25 - 28 มกราคม 2561


นำโดย "ดร.บัวทิพย์ สุขจั่น" รองประธานกรรมการบริหาร "คุณสุนิสา สุขจั่น" กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงานในเครือ กว่า 60 ท่าน


ท่องเที่ยวเชิงสัมมนา ณ เมืองมาเก๊า – จูไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน