เกี่ยวกับเรา

 การรับบริหารงานขาย 

บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้  รับบริหารงานขาย & และวางแผนการตลาดครบวงจร  เรามีบริการที่ครอบคลุม หลากหลายรูปแบบ  

  • ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของตลาด
  • วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด และ วิเคราะห์คู่แข่งขัน
  • วางแผนกลยุทธ์การขายและการตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  • ให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านการตลาด และ การโฆษณา
  • ดำเนินการขายโดยทีมงานขายที่มีประสบการณ์และความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ
  • มีฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้