เกี่ยวกับเรา

 การรับบริหารงานขาย 

บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้  รับบริหารงานขาย & และวางแผนการตลาดครบวงจร  เรามีบริการที่ครอบคลุม หลากหลายรูปแบบ  

  • ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของตลาด
  • วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด และ วิเคราะห์คู่แข่งขัน
  • วางแผนกลยุทธ์การขายและการตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  • ให้คำปรึกษาและดำเนินการด้านการตลาด และ การโฆษณา
  • ดำเนินการขายโดยทีมงานขายที่มีประสบการณ์และความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ
  • มีฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้

 

 รูปแบบการรับบริหาร  / Models of Our Management Service 

1. รับบริหารงานขาย และ เป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาด  (Sale Management & Marketing Consultant)

ทางบริษัทจัดทีมงานพนักงานขายไปประจำที่โครงการ  ที่รับบริหารงานขายประมาณ 2 - 3 ท่าน โดยออกค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและคอมมิชชั่นเอง ส่วนงานทางด้านการตลาดทางบริษัทฯ จะจัดทีมงานเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและวางกลยุทธ์ให้กับโครงการในเรื่องการทำการตลาดโดยที่เจ้าของโครงการเป็นผู้ลงทุนทางด้านการตลาดเอง

เจ้าของโครงการชำระค่าบริการรายเดือน 35,000 - 80,000 บาท  และ คอมมิชชั่น  3%   จากยอดขาย

 Our company possesses a professional sale clerk team consisted  and  we will provide some of our sale clerks to be stationed at the project with our own expenses for sale operation, for example, salary, commission, and coordination (operation). For marketing, our company provides a team for giving consultation and some suggestions. In addition, we also establish some marketing strategies that the project owner will invest in marketing while

Buathong Property Company limited will charge only 3% commission and management fee in the amount of 35,000 - 80,000 baht per month.


2. รับบริหารงานขาย และ  วางแผนการตลาดครบวงจร  (Sale & Marketting  Management )

ทางบริษัทจัดทีมงานพนักงานขายไปประจำที่โครงการ  ที่รับบริหารงานขายประมาณ 2 - 3 ท่าน โดยออกค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและคอมมิชชั่นเอง ส่วนงานทางด้านการตลาดทางบริษัทฯ จะจัดทีมงานมืออาชีพเพื่อวางแผนงานขายและการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  โดยดูแลค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดเองทั้งหมด

เจ้าของโครงการชำระค่าตอบแทนการขายในอัตรา  6  – 8 %   จากยอดขาย

Besides sale management as defined in Section 1, our company will also provide help on marketing planning and management, advertising, and public relations of the project in order to earn sale volume as defined in the action plan. All expenses on marketing and advertising will be our company’s responsibility solely. For project development, the project owner is responsible for investment of all constructions and the project owner has to deliver the ready-to-sell products to the company upon the agreed price for all constructions (that must be consistent with market situation.

Buathong Property Company Limited will charge Management Fee + Marketing Fee in the approximate rate of 6-8% of net sale price).

3. รับลงทุนร่วม  (Joint Venture)

บริษัทฯ  ร่วมทุนกับเจ้าของโครงการ  ในกรณีที่โครงการเกิดปัญหาทางด้านเงินทุน  หรือ  เจ้าของโครงการมีความประสงค์จะให้บริษัทฯ  เข้าไปร่วมทุนด้วย ( แบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน)

Our company will co-invest with the project owner in the event that any project has to encounter with any capital problem or in the event that the project owner intends to request the company to co-invest (our company and project owner will share all benefits together).