พัฒนาโครงการ
Feasibility Study
 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ (Feasibility Study)
  วิเคราะห์เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการนั้นๆ สำรวจและวิเคราะห์ทางด้านการตลาด, วิเคราะห์ด้านรูปแบบโครงการ วิเคราะห์ทางด้านการเงิน
สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 086-340-3559
Business Plan
 • จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)
  ทุกความต้องการในการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ หรืออยากเริ่มธุรกิจใหม่ เริ่มได้ที่ Buathong
สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 086-340-3559
Financial Adviser
 • จัดหาแหล่งเงินทุน (Financial Adviser) (เป็นเงินจากสถาบันการเงิน ไม่ใช่เงินกู้นอกระบบ)
  ให้บริการปรึกษาด้านการเงิน หาแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจ กับสถาบันการเงิน เราสามารถให้คำปรึกษาแก่ท่านตลอดจน ให้การบริการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ
สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 086-340-3559
Project Consultant
 • ที่ปรึกษาการสร้าง โครงการบ้านจัดสรร (Project Consultant)
  บริหารโครงการ, บริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง วางแผนงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวม ตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้าง และประมาณราคา Cost Control
สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 086-340-3559