ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ขาย (จำนวนมาก)

เงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น/ชุดฟอร์ม/โบนัส/ประกันสังคม

- ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าพูดกล้าแสดงออก
- สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ <<<ด่วน !!!!

เงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น/ค่ายานพาหนะ

- เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี , ปริญญาโท ทุกสาขา
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าพูดกล้าแสดงออก มีความอดทนสูง รักงานบริการ
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
- มีความรู้ ความสามารถ ด้านอสังหาริมทรัพย์และการตลาด (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มียานพาหนะเป็นของตัวเอง


Marketing Online << ด่วน !!!!

หน้าที่ รับผิดชอบงาน
- ทำหน้าที่เป็น Admin page facebook / LINE / Instagram โพส Content และตอบคำถามในแต่ละวัน
- สามารถใช้งาน Social Media เช่น Facebook Line Instagram ได้ดี
- นำเสนอแผนงานด้วย microsoft office (powerpoint,word,excel)
- ทำภาพกราฟฟิก โดยใช้โปรแกรม Ai,Ps เป็นหลัก

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ/ การตลาด / นิเทศศาสตร์
- มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดสื่อออนไลน์ อย่างน้อย 1 - 2 ปี
- สามารถออกแบบได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- สามาถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- รักในอาชีพของตน
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม
- สามารถใช้โปรแกรม powerpoint,word,excel และโปรแกรมพื้นฐานอื่นๆได้ในระดับดี

สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ
- ค่าคอมมิชชั่น
- โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท)
- กองทุนประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี
- สวัสดิการเงินช่วยงานสำคัญ
- ทำงานจันทร์ - ศุกร์


เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิก <<<ด่วน !!!!

ขอบเขตความรับผิดชอบงาน
- ทำงานด้านฟราฟฟิก
- ทำงานด้านออกแบบ
- งานเอกสาร

คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขา Graphic designer โดยใช้โปรแกรม Ai,Ps เป็นหลัก
- เข้าใจการตลาดเบื้องต้นเพื่อสามารถออกแบบให้ตรง Concept งานได้
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์ทางด้านออกแบบ
- ถ้ามีผลงานสามารถนำมาวันสัมภาษณ์
- มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- สามาถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- รักในอาชีพของตน
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ
- ค่าคอมมิชชั่น
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี
- โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท)
- สวัสดิการเงินช่วยงานสำคัญ
- กองทุนประกันสังคม
- ทำงานจันทร์ - ศุกร์


เจ้าหน้าที่บัญชี ชาย/หญิง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ควบคุมสต็อก ภายในรีสอร์ท
- ทำรายงานการเบิก-จ่าย ทุกสิ้นเดือน
- สามารถนำเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาได้

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีความรู้เรื่องการทำบัญชีสต็อก/ต้นทุน มีความอดทนสูง
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (จ.กาญจนบุรี) มีที่พักฟรี


เจ้าหน้าที่ประสานงาน ชาย/หญิง

หน้าที่และรายละเอียดงาน
- ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
- ทำเอกสาร ใบเสนอราคา / ใบสั่งซื้อ กับต่างประเทศได้

- วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขา อายุ 22 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงาน
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- สามารถขับรถยนต์ได้/มียานพาหนะเป็นของตนเอง


สนใจสมัครด้วยตนเอง
บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
155/5 หมู่ 10 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 02-925-2556-60 ต่อ 101

หรือส่งประวัติ/รูปถ่าย และหลักฐานการสมัครงานมาที่
E-mail : admin@buathong.com
@buathong