ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมเติบโตไปกับเรา ด้วยก้าวย่างที่มั่นคง


ผู้จัดการฝ่ายขาย/การตลาด

เงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น/ค่ายานพาหนะ

- ชาย/หญิง อาย 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด/โฆษณา ฯลฯ
- มีประสบการณ์งานขายและการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ 3-5 ปี
- มียานพาหนะเป็นของตนเอง

สนใจสมัครได้ด้วยตัวเองที่ บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 155/5 หมู่ 10 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 02-925-2556-60 ต่อ 101 หรือ E-Mail bua-wantana@hotmail.com


ผู้จัดการรีสอร์ท

มีเงินเดือนประจำ/ค่ายานพาหนะ/ ชุดฟอร์ม/ ที่พักฟรี

- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์งานบริหารโรงแรม/รีสอร์ท 3-5 ปี
- มียานพาหนะเป็นของตนเอง
- สามารถปฏิบัติงานที่ อ.ทองภาภูมิ จ.กาญจนบุรี

สนใจสมัครได้ด้วยตัวเองที่ บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 155/5 หมู่ 10 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 02-925-2556-60 ต่อ 101 หรือ E-Mail bua-wantana@hotmail.com
โทร.0-2925-2556-60 ต่อ 101


หัวหน้าส่วนงานขาย

มีเงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น+คอมมิชชั่นจากลูกทีม/ชุดฟอร์ม/โบนัส/ประกันสังคม

- ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
- รักงานขาย /ชอบการทำงานเป็นทีม
- มีประสบการณ์งานขายอสังหาริมทรัพย์ 2-4 ปี
- มียานพาหนะเป็นของตนเอง

สนใจสมัครได้ด้วยตัวเองที่ บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 155/5 หมู่ 10 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 02-925-2556-60 ต่อ 101 หรือ E-Mail bua-wantana@hotmail.com
โทร.0-2925-2556-60 ต่อ 101


เจ้าหน้าที่ขาย

มีเงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น/ชุดฟอร์ม/โบนัส/ประกันสังคม

- ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าพูดกล้าแสดงออก
- สามารถปฎิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สนใจสมัครได้ด้วยตัวเองที่ บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 155/5 หมู่ 10 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 02-925-2556-60 ต่อ 101 หรือ E-Mail bua-wantana@hotmail.com


ช่างซ่อมบำรุง

มี่ที่พักฟรี น้ำไฟฟรี /สามารถพาครอบครัวไปอยู่ได้ (มีงานให้ทำตามความสามารถ)

- ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ปวช.- ปริญาตรี
- มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 2-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สนใจสมัครได้ด้วยตัวเองที่ บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 155/5 หมู่ 10 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 02-925-2556-60 ต่อ 101 หรือ E-Mail bua-wantana@hotmail.com


กุ๊ก (อาหารไทย)

- มีที่พักฟรี พาครอบครัวไปอยู่ด้วยได้ มีงานให้ทำ
- ปฏิบัติงาน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถทำอาหารรับกรู๊ปลูกค้า จำนวน 250 คนได้
- มีประสบการณ์งานกุ๊กจากโรงแรม/ รีสอร์ท/ ภัตคาร/ ร้านอาหาร
- สามารถเช็คของในครัวได้อย่างแม่นยำ เพื่อสั่งซื้อของในวันต่อไป

สนใจสมัครได้ด้วยตัวเองที่ บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 155/5 หมู่ 10 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 02-925-2556-60 ต่อ 101 หรือ E-Mail bua-wantana@hotmail.com