ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการฝ่ายขาย/การตลาด

เงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น/ค่ายานพาหนะ

- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี , ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด/โฆษณา ฯลฯ
- มีประสบการณ์งานขายและการตลาด ด้านอสังหาริมทรัพย์ 3-5 ปี
- มียานพาหนะเป็นของตัวเอง


หัวหน้าส่วนงานขาย

เงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น/ค่าคอมมิชชั่นจากลูกทีม/ชุดฟอร์ม/โบนัส/ประกันสังคม

- ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
- รักงานขาย / ชอบการทำงานเป็นทีม
- มีประสบการณ์งานขายอสังหาริมทรัพย์ 2-4 ปี
- มียานพาหนะเป็นของตัวเอง


เจ้าหน้าที่ขาย (จำนวนมาก)

เงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น/ชุดฟอร์ม/โบนัส/ประกันสังคม

- ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าพูดกล้าแสดงออก
- สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

เงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น/ค่ายานพาหนะ

- เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี , ปริญญาโท ทุกสาขา
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าพูดกล้าแสดงออก
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
- มีความรู้ ความสามารถ ด้านอสังหาริมทรัพย์และการตลาด (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มียานพาหนะเป็นของตัวเอง


สนใจสมัครด้วยตนเอง
บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
155/5 หมู่ 10 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 02-925-2556-60 ต่อ 101

หรือส่งประวัติ/รูปถ่าย และหลักฐานการสมัครงานมาที่
E-mail : admin@buathong.com
@buathong