เกี่ยวกับเรา

1. ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น ประธานกรรมการบริหาร กลุ่ม บ.บัวทองฯ
  1.บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  2.บริษัท บัวทอง เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
  3.บริษัท บัวทอง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 
2. ดร.บัวทิพย์ สุขจั่น รองประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท บัวทอง เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
  บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
   
3. นางสาวสุนิสา สุขจั่น
กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
   
4. นายกฤษฎา โกวิท รองกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท บัวทอง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
   
5. นายศักดิ์สิทธิ์ เฟื่องฟู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท บัวทอง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
   
6. นายอนุชา อิ่มใจจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
   

 เราคือ ผู้นำด้านรับบริหารโครงการ ที่มีผลงานมากกว่า 600 โครงการ