เกี่ยวกับเรา

บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท บัวทอง เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
บริษัท บัวทอง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
บริษัท บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
   
การบริหารงานขายและวางแผนการตลาดโครงการครบวงจรเป็นนโยบายหลักที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดได้อย่างมืออาชีพ
 
บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือฯ รวมถึงพนักงานทุกระดับชั้นมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทฯ ดังปณิธานที่ว่า “ความสำเร็จของท่านคือความภูมิใจของเรา”
    
ณ วันนี้ บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความสำเร็จ ด้วยยอดขายสูงสุดจนได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนว่าเป็น “นักขายมืออาชีพ”
    
บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ ถือได้ว่าเป็นบริษัทฯ แรก ที่ทำธุรกิจรับบริหารงานขายและวางแผนการตลาดโครงการอย่างครบวงจร ซึ่งยังไม่เคยมีบริษัทใดทำมาก่อน โดยบริษัทฯ ได้ประยุกต์ประสบการณ์ จากการที่เคยเป็นผู้ประกอบการเอง ทำให้ทราบปัญหาของธุรกิจและเข้าใจเจ้าของโครงการเป็นอย่างดี
    
เมื่อธุรกิจโตขึ้น การก้าวล้ำของข้อมูลข่าวสารย่อมมากตาม ในฐานะที่เป็นผู้นำ เราจึงไม่สามารถหยุดนิ่งได้ อินเตอร์เน็ตเป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีบทบาทในขณะนี้ และทางบริษัทฯ สามารถพัฒนาเว็บไซต์จนติดอันดับผู้เข้าเยี่ยมชมสูงสุด และจะยังคงพัฒนาต่อไป ให้สมกับเป็น ”เว็บไซต์แรกสำหรับคนซื้อบ้าน”
    
และเมื่อมีคู่แข่งขันในธุรกิจนี้มากขึ้น ย่อมทำให้ บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ ต้องก้าวกระโดดเอง ให้พัฒนาองค์กรต่อไป จึงได้จัดตั้งบริษัทในเครือฯ ขึ้นอีก 5 บริษัท คือ บริษัท บัวทอง มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด, บริษัท บัวทอง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บริษัท บัวทอง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และ บริษัท บัวทอง เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด เพื่อจะได้ดำเนินธุรกิจรับบริหารงานขาย และวางแผนการตลาดกระจายทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด
   
บจก.บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ และบริษัทในเครือฯ พร้อมแล้ว ที่จะนำท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ด้วยกัน
   
  ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
และบริษัทในเครือฯ